Grŵpiau Ethnig

Grŵpiau Ethnig

Dengys arolygon ar raddfa fawr megis Arolwg Iechyd Lloegr fod Grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn gyffredinol yn fwy tebygol o adrodd bod eu hiechyd yn wael, a bod iechyd gwael ymysg Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn dechrau’n ifancach o gymharu â phobl yn y categori Gwyn Prydeinig.

Mae mwy o wahaniaethau mewn cyfraddau rhai clefydau yn ôl ethnigrwydd o gymharu â ffactorau economaidd-gymdeithasol eraill. Fodd bynnag, mae patrymau amrywiad ethnig mewn iechyd yn hynod o amrywiol, a cheir cysylltiad rhyngddynt a nifer o ffactorau sy’n gorgyffwrdd. Ôl-nodyn – Ethnicity & Health, Swyddfa Seneddol Gwyddoniaeth a Thechnoleg, 2007, Rhif. 276

 

Adroddiad hil: Gwella Prydain ranedig

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn yr Unol Daleithiau, mae plant sy’n cael eu geni i fenywod Affricanaidd-Americanaidd 1.5 i 3 gwaith yn fwy tebygol o farw na phlant sy’n cael eu geni i fenywod o dras/ethnigrwydd eraill.
Sefydliad Iechyd y Byd

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Adroddiad hil: Gwella Prydain ranedig

    4 years ago • 2,414

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru