Grŵpiau Ethnig

Grŵpiau Ethnig

Dengys arolygon ar raddfa fawr megis Arolwg Iechyd Lloegr fod Grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn gyffredinol yn fwy tebygol o adrodd bod eu hiechyd yn wael, a bod iechyd gwael ymysg Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn dechrau’n ifancach o gymharu â phobl yn y categori Gwyn Prydeinig.

Mae mwy o wahaniaethau mewn cyfraddau rhai clefydau yn ôl ethnigrwydd o gymharu â ffactorau economaidd-gymdeithasol eraill. Fodd bynnag, mae patrymau amrywiad ethnig mewn iechyd yn hynod o amrywiol, a cheir cysylltiad rhyngddynt a nifer o ffactorau sy’n gorgyffwrdd. Ôl-nodyn – Ethnicity & Health, Swyddfa Seneddol Gwyddoniaeth a Thechnoleg, 2007, Rhif. 276

 

Adroddiad hil: Gwella Prydain ranedig

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Heddiw, mae 36 mlynedd o fwlch mewn disgwyliad oes rhwng gwledydd. Gall plentyn sy’n cael ei eni yn Malawi ddisgwyl byw am ddim ond 47 mlynedd ond gall plentyn sy’n cael ei eni yn Japan fyw mor hir ag 83 blynedd.
Sefydliad Iechyd y Byd

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Adroddiad hil: Gwella Prydain ranedig

    4 years ago • 2,414

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru