Oedolion o Oedran Gweithio

Oedolion o Oedran Gweithio

Yn 2001, oedran canolrifol poblogaeth Cymru oedd 38 oed. Roedd hyn wedi cynyddu o 36 ym 1991 a 34 ym 1981. Roedd tri o bob pump o bobl o oedran gweithio (dynion 16 i 64 oed, menywod 16 i 59 oed), ac roedd un o bob pump dros oedran gweithio ac un o bob pump o dan 16 oed, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2004

Mae problem iechyd meddwl, fel iselder neu orbryder, yn effeithio ar bron 1 o bob 6 (tua 16%) o weithlu Cymru. Mae Arolwg Iechyd Cymru 2008-2009, yn nodi bod 10% o oedolion ledled Cymru wedi hunangofnodi eu bod yn derbyn triniaeth ar gyfer salwch meddwl, gan gynnwys straen, iselder, neu unrhyw salwch iechyd meddwl arall. Gellid esbonio'r anghysondeb hwn drwy dangofnodi yn sgil y stigma a'r disgwyliadau diwylliannol sy'n gysylltiedig â hyn. Dangosodd yr un arolwg fod canran yr oedolion o oedran gweithio sy'n hunangofnodi eu bod yn cael triniaeth am salwch meddwl ar ei hisaf ym Mwrdd Iechyd Lleol Powys ac ar ei huchaf ym Mwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf.  Deoniaeth Cymru, 2015

 

 

Beth yw Iechyd Cyhoeddus?  

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae gan oedolion sy’n egnïol yn gorfforol risg sydd 20-30% yn is o iselder, trallod a gorbryder
BHF National Centre Evidence Briefing: Making the case for physical activity, 2013

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/ssQ97rEJLy http://t.co/0zO8cUJ5qm

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/mvxAfT8dbk http://t.co/wmQG8MAUBj

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/YX8KcObnr2 http://t.co/Wv87dvOTcW

@PHNetworkCymru