Pobl Hŷn

Pobl Hŷn

Ym mron pob gwlad, mae cyfran y bobl sydd dros 60 oed yn cynyddu’n gynt nag unrhyw grŵp oedran arall, o ganlyniad i ddisgwyliad oes hirach a gostyngiad mewn cyfraddau ffrwythlondeb.

Gellir ystyried y boblogaeth hon sy’n heneiddio fel llwyddiant ar gyfer polisïau iechyd cyhoeddus a datblygiad economaidd-gymdeithasol, ond mae hefyd yn herio cymdeithas i addasu er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i bobl hŷn o ran eu hiechyd a’u gallu gweithredol, yn ogystal â’u cyfranogiad cymdeithasol a’u diogelwch.

WHO, 2015

 

EIP AHA - Gweithio gyda'n gilydd i fyw yn hwy ac yn iachach

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae gallu gweithredol system fiolegol unigolyn yn cynyddu yn ystod blynyddoedd cyntaf ei fywyd, yn cyrraedd uchafbwynt yn ystod y blynyddoedd cynnar fel oedolyn ac yn dirywio’n naturiol o hynny ymlaen. Ein ffordd o fyw a’n hamgylchedd ar hyd ein hoes sy’n rhannol gyfrifol am gyfradd y dirywiad. Ymhlith y ffactorau mae’r hyn yr ydym yn ei fwyta, faint o weithgarwch corfforol a wnawn a’n hamlygiad i risgiau iechyd megis y rhai a achosir gan ysmygu, goryfed alcohol, neu amlygiad i sylweddau gwenwynig.
O: WHO, Facts about Ageing, 2014 yn http://www.who.int/ageing/about/facts/en/

Videos

 • Video link

  Atgofion Chwaraeon: Nid ydym Byth yn Colli

  4 years ago • 3,516 views
 • Video link

  Beth yw cam drin a phwy all helpu? Caerphilly Over 50

  5 years ago • 46 views
 • Video link

  Dementia, Alzheimer’s Society

  5 years ago • 3,653 views
 • Video link

  Gweithio gyda’n gilydd am fywydau iachach hwy

  7 years ago • 3,480 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru