Pobl Hŷn

Pobl Hŷn

Ym mron pob gwlad, mae cyfran y bobl sydd dros 60 oed yn cynyddu’n gynt nag unrhyw grŵp oedran arall, o ganlyniad i ddisgwyliad oes hirach a gostyngiad mewn cyfraddau ffrwythlondeb.

Gellir ystyried y boblogaeth hon sy’n heneiddio fel llwyddiant ar gyfer polisïau iechyd cyhoeddus a datblygiad economaidd-gymdeithasol, ond mae hefyd yn herio cymdeithas i addasu er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i bobl hŷn o ran eu hiechyd a’u gallu gweithredol, yn ogystal â’u cyfranogiad cymdeithasol a’u diogelwch.

WHO, 2015

 

EIP AHA - Gweithio gyda'n gilydd i fyw yn hwy ac yn iachach

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae gan oedolion h?n sy’n heini’n gorfforol weithrediad gwybyddol gwell na’r rheiny nad ydynt yn heini
BHF National Centre Evidence Briefing: Making the case for physical activity, 2013

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Videos

  • Video link

    Atgofion Chwaraeon: Nid ydym Byth yn Colli

    1 year ago • 3,042 views

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru