Pobl Hŷn

Pobl Hŷn

Ym mron pob gwlad, mae cyfran y bobl sydd dros 60 oed yn cynyddu’n gynt nag unrhyw grŵp oedran arall, o ganlyniad i ddisgwyliad oes hirach a gostyngiad mewn cyfraddau ffrwythlondeb.

Gellir ystyried y boblogaeth hon sy’n heneiddio fel llwyddiant ar gyfer polisïau iechyd cyhoeddus a datblygiad economaidd-gymdeithasol, ond mae hefyd yn herio cymdeithas i addasu er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i bobl hŷn o ran eu hiechyd a’u gallu gweithredol, yn ogystal â’u cyfranogiad cymdeithasol a’u diogelwch.

WHO, 2015

 

EIP AHA - Gweithio gyda'n gilydd i fyw yn hwy ac yn iachach

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae’r risg o ddementia yn cynyddu’n gyflym gydag oedran ac mae gan tua 25-30% o bobl sy’n 85 oed neu’n h?n rywfaint o ddirywiad gwybyddol.
O: WHO, Facts about Ageing, 2014 yn http://www.who.int/ageing/about/facts/en/

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Videos

  • Video link

    Atgofion Chwaraeon: Nid ydym Byth yn Colli

    1 year ago • 3,003 views

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru