Beichiogrwydd

Beichiogrwydd

Yn ystod beichiogrwydd, mae dynameg bywyd gwaith a chartref, yn ogystal ag anghenion ffisiolegol a seicolegol, yn newid er mwyn paratoi ar gyfer bod yn rhieni. Mae amgylchedd iach a ffordd iach o fyw yn ystod y 40 wythnos o feichiogrwydd yn bwysig er mwyn sicrhau bod corff y fam mor iach â phosibl.

Mae gofal cynenedigol o safon uchel (gofal iechyd proffesiynol drwy gydol beichiogrwydd) yn hanfodol er mwyn monitro iechyd mamau, iechyd amenedigol ac iechyd babanod newydd-anedig, ynghyd â darparu addysg a gwybodaeth sylfaenol, hawdd ei deall am ofal iechyd i rieni sy’n disgwyl babi. Er bod y rhan fwyaf o enedigaethau yn ddidrafferth, mae angen gofal cynenedigol o safon uchel er mwyn canfod a rheoli’r lleiafrif sy’n cael cymhlethdodau. Dengys tystiolaeth fod dulliau atal, ymyrryd a rheoli prydlon yn lleihau cyfraddau afiachusrwydd a marwolaeth ymysg mamau, yn ystod y cyfnod amenedigol ac ymysg babanod newydd-anedig.

 

Ble alla i ddewis rhoi genedigaeth  

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae 289,000+ o fenywod yn marw o ganlyniad i gymhlethdodau yn ymwneud â beichiogrwydd a geni plant bob blwyddyn
Womendeliver.org

Videos

  • Video link

    The 5 Pregnancy Work Rights You Need To Know

    4 years ago • 29,480 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru