Gofal ôl-enedigol

Gofal ôl-enedigol

Mae monitro iechyd mamau a babanod newydd-anedig yn ystod y cyfnod ôl-enedigol yn hanfodol. Babanod newydd-anedig sy’n wynebu’r perygl mwyaf o farw: mae 75% o’r holl farwolaethau newyddenedigol yn digwydd yn ystod wythnos gyntaf bywyd. Mae canfod a rheoli’r symptomau yn brydlon yn gallu lleihau nifer y marwolaethau a’r cymhlethdodau.

Mae bwydo ar y fron yn hollbwysig ar gyfer iechyd y fam a’r plentyn, ac mae’n hanfodol ar gyfer sicrhau dechrau iach mewn bywyd. Mae bwydo ar y fron yn unig am chwe mis yn rhoi’r maethynnau sydd eu hangen arnynt i fabanod newydd-anedig ac yn gymorth i greu’r cysylltiad rhwng babanod a’u mamau. I fenywod, mae’r manteision yn cynnwys llai o risg o ganser yr ofari a chanser y fron, a dychwelyd yn gynt i’w pwysau cyn-beichiogrwydd o gymharu â bwydo â llaeth fformiwla.

Mae menywod sy’n aros yn iach yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl beichiogrwydd yn fwy tebygol o aros yn iach yn hwyrach mewn bywyd. Mae’r continwwm iechyd babanod newydd-anedig, babanod, plant, y glasoed, iechyd atgenhedlol, iechyd mamau ac iechyd amenedigol yn rhan o gwrs bywyd menyw. Ceir cysylltiad rhwng pob un o’r camau hyn. WHO, 2015

 

Beth yw arwyddion iselder ôl-enedigol?

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae mwy na 135 miliwn o fenywod yn rhoi genedigaeth bob blwyddyn
WHO, 2014

Videos

  • Video link

    Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

    2 years ago • 253 views
  • Video link

    The 5 Pregnancy Work Rights You Need To Know

    4 years ago • 29,449 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru