Iechyd Cyn Beichiogrwydd

Iechyd Cyn Beichiogrwydd

Gall dewisiadau cyffredinol rhieni o ran eu hiechyd a’u ffordd o fyw cyn beichiogrwydd effeithio ar ffrwythlondeb, iechyd mamau a thebygolrwydd babanod o ddatblygu cyflyrau cronig yn ddiweddarach mewn bywyd.

Ymhlith y dewisiadau o’r fath mae: cynnal deiet iach, gwneud gweithgarwch corfforol ac osgoi ymddygiad afiach (fel ysmygu, defnyddio cyffuriau anghyfreithlon, yfed alcohol ac ymddygiad rhywiol anniogel). Dylai pobl sy’n ystyried cael plant gael eu sgrinio ar gyfer problemau iechyd; mae angen i’r rhain gael eu diagnosio a’u rheoli er mwyn sicrhau’r iechyd gorau posibl i’r fam a’r baban newydd-anedig.

 

 

 

Materion Iechyd: Iechyd atgenhedlol a chynllunio beichiogrwydd

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Gellir atal y rhan fwyaf o farwolaethau ymysg mamau drwy ddarparu gofal medrus adeg genedigaeth a sicrhau mynediad i ofal obstetrig brys
WHO, 2014

Videos

  • Video link

    The 5 Pregnancy Work Rights You Need To Know

    4 years ago • 29,449 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru