Bwydo ar y Fron

Bwydo ar y Fron

P’un a ydych yn feichiog neu newydd gael babi ac yn meddwl am fwydo ar y fron, mae sicrhau’r dechrau gorau posibl yn hollbwysig.

Mae penderfynu pa mor hir i fwydo ar y fron yn fater personol iawn a gall ddibynnu ar nifer o ffactorau. Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) a UNICEF yn argymell y dylai babi gael ei fwydo ar y fron yn unig am y chwe mis cyntaf (tua 26 wythnos), a bod y fam yn parhau i fwydo ar y fron ar ôl hynny ochr yn ochr â rhoi bwydydd solet am ddwy flynedd neu fwy. Mewn gwirionedd, er bod y rhan fwyaf o fabanod yn cael eu bwydo ar y fron ar y dechrau, prin iawn yw’r babanod yn y DU sy’n parhau i gael eu bwydo ar y fron y tu hwnt i’r ychydig fisoedd cyntaf gan fod gennym un o’r cyfraddau bwydo ar y fron isaf o blith yr holl wledydd datblygedig.  Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Golyga hyn nad yw ein cymdeithas yn gyfarwydd â gweld mamau yn bwydo ar y fron ac felly mae diffyg ymwybyddiaeth o fwydo ar y fron ymhlith ysgolion, colegau, cyflogwyr, teuluoedd a chymunedau. Gall hyn wneud y penderfyniad i fwydo ar y fron yn un anoddach o lawer i’r fam, yn enwedig yn ystod cyfnodau o newid megis dychwelyd i astudio neu ddychwelyd i’r gwaith.

Mae’r gefnogaeth a’r ddealltwriaeth o fwydo ar y fron yn cynyddu. Gwyddom fod pob diferyn o laeth y fron y mae babi yn ei gael yn werthfawr a’r hiraf y bydd bwydo ar y fron yn parhau y mwyaf fydd y manteision i’r babi ac i chi.

Mae pob mis o fwydo ar y fron yn lleihau’r risg o salwch sy’n gallu rhoi babanod yn yr ysbyty. Mae hefyd yn helpu i ddiogelu babanod rhag bod dros bwysau neu’n ordew, sy’n golygu eu bod yn llai tebygol o ddatblygu clefydau fel diabetes yn y dyfodol  (Y Rhwydwaith Bwydo ar y Fron, 2014)

Darllenwch fwy

 

O Fod yn Feichiog i Fwydo ar y Fron 

 

Gofynnodd ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd i fenywod am eu profiad o fwydo eu babanod 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Drwy fwydo ar y fron yn naturiol byddwch yn defnyddio hyd at 500 o galorïau y dydd
NHS Choices, 2014

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru