Iechyd Mamau a'r Newydd-Anedig

Iechyd Mamau a'r Newydd-Anedig

Mae iechyd mamau yn cyfeirio at iechyd menywod yn ystod beichiogrwydd, genedigaeth a’r cyfnod ôl-enedigol. Mae iechyd amenedigol yn cyfeirio at iechyd o’r cyfnod beichiogrwydd 22 wythnos cyflawn hyd at 7 diwrnod cyflawn ar ôl yr enedigaeth.

Mae iechyd babanod newydd-anedig yn cyfeirio at fis cyntaf bywyd y baban. Mae dechrau iachus yn ystod y cyfnod amenedigol yn dylanwadu ar gyfnod babanod, plant ac oedolion.

 

Pob Plentyn Cymru

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae 99% o’r marwolaethau hyn yn digwydd mewn gwledydd sy’n datblygu
womendeliver.org

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru