Pwy sy’n dweud?

Mae ymgyrch newydd gan yr Activity Alliance yn gofyn am ddileu amgyffrediad negyddol am anabledd, cynhwysiant a chwaraeon ac yn gofyn – pwy sy'n dweud? Mae pobl anabl yn aml yn wynebu camamgyffrediad a honiadau am yr hyn sydd yn bosibl ac yn amhosibl, yn cynnwys chwaraeon.  Mae'r Activity Alliance eisiau symud y sgwrs ymlaen, agor meddyliau pobl a newid safbwyntiau hen ffasiwn am anabledd.

Mae Pwy sy'n dweud? Yn rhoi tystiolaeth gadarnhaol, adnoddau ac arweiniad yn lle'r syniadau negyddol hyn. Mae ffilmiau'r ymgyrch yn canolbwyntio ar chwe amgyffrediad allweddol o ymchwil ddiweddar yr elusen. Mae pob ffilm yn rhoi mewnwelediad cadarnhaol gan gymysgedd o bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl.