WHO yn lansio cyfres canllaw technegol ar iechyd ffoaduriaid a mudwyr

I nodi Diwrnod Rhyngwladol Mudwyr ar 18 Rhagfyr 2018, lansiodd WHO gyfres canllaw technegol ar iechyd ffoaduriaid a mudwyr.

Wedi ei gynhyrchu mewn cydweithrediad â'r Comisiwn Ewropeaidd, mae pob cyhoeddiad yn mynd i'r afael ag agwedd benodol ar iechyd ffoaduriaid a mudwyr trwy ddarparu offer, astudiaethau achos a thystiolaeth i lywio arferion a pholisïau i wella eu hiechyd.