Llywodraeth Cymru yn rhoi £5m yn ychwanegol ar gyfer cyfleusterau chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi cael £5m yn ychwanegol er mwyn helpu i ddarparu amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon ledled Cymru.

Bydd y cyllid yn cael ei ddyrannu mewn ffordd a fydd yn sicrhau ei fod yn cael ei rannu ar draws ardaloedd daearyddol Cymru ac ar draws mathau gwahanol o chwaraeon.