Llywodraeth Cymru yn dwbli cefnogaeth am ddull gweithredu ‘ysgol gyfan’ o ran iechyd meddwl

Mae Llywodraeth Cymru wedi dwbli cefnogaeth i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol ledled Cymru er mwyn amddiffyn, gwella a rhoi cymorth i iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Gwnaed y cyhoeddiad am y cyllid, a fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau sy'n ymwneud â dull gweithredu ysgol gyfan Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag iechyd meddwl, gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething.