Astudiaeth WELCOM

Mae WELCOM yn astudiaeth sydd yn archwilio'r cysylltiadau ar draws patrymau cymudo, bodlonrwydd teithio, lles goddrychol a chyffredinol.

Nod yr astudiaeth yw cyfleu patrymau dyddiol cymudwyr yng Nghaerdydd, ond yn bwysicach, i ganfod eu bodlonrwydd dyddiol yn cymudo a sut mae hynny'n effeithio ar eu lles goddrychol cyffredinol.