Gwobr Cerdded yn y Gwaith

Mae Llwybrau i Bawb wedi lansio gwobr newydd fydd yn cydnabod cyflogwyr sydd yn hybu cerdded a gweithgaredd corfforol ac yn rhoi arweiniad i'r rheiny sydd eisiau i'w gweithlu fod yn fwy egnïol.

Bydd cyfarfodydd egnïol, cerdded amser cinio, desgiau sefyll a hybu ffyrdd o fynd i'r gwaith ar droed i gyd yn cyfrif tuag at y wobr.