Arolwg Mwyaf Erioed Cymru ar Blant yn Dangos bod y Bwlch yn Cau ar gyfer Grwpiau a Dangynrychiolir

Mae mwy o blant 7 i 16 oed o grwpiau a dangynrychiolir yn cymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos, yn ôl ffigurau newydd gan Arolwg ar Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru.

Cymerodd mwy na 120,000 o blant o ysgolion ledled Cymru ran yn yr arolwg, gan rannu gwybodaeth am eu harferion chwaraeon a'u hiechyd a'u lles yn gyffredinol.

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol: Penawdau Cenedlaethol