ukactive a Sense yn lansio partneriaeth ymchwil i ddeall anghenion gweithgaredd teuluoedd â phlant anabl

Mae Sefydliad Ymchwil ukactive wedi cyhoeddi prosiect ymchwil tair blynedd gyda'r elusen anabledd cenedlaethol, Sense, sydd yn ceisio deall anghenion rhieni a theuluoedd plant anabl yn well.

Anogir rhieni plant anabl i roi adborth ar yr heriau y maent yn eu hwynebu o ran gwneud chwaraeon a gweithgaredd corfforol, trwy gwblhau arolwg ar-lein erbyn dydd Sul 15 Mawrth.

Bydd y prosiect yn archwilio rhwystrau ac ysgogiad teuluoedd, a hefyd yn edrych ar fynediad at ddarpariaeth, yr her i deuluoedd wrth geisio bod yn egnïol gyda'i gilydd, yr effaith ar frodyr a chwiorydd heb anabledd, ac a oes gwahaniaethau rhwng darpariaeth gymunedol a darpariaeth faddysg.