Dwy ffrwd gyllido newydd o Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru i gefnogi mudiadau dan arweiniad y gymuned

Mae Comic Relief a rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cydnabod y gwaith ardderchog y mae mudiadau cymunedol yn ei wneud ledled Cymru ac maent yn awyddus i helpu mudiadau i feithrin eu gallu mewn ffordd gynaliadwy ac effeithiol.

Bydd dau fath o grant ar gael:

Grantiau bach £1,000 – £10,000

Grantiau mawr (ar gyfer twf sefydliadol) £30,000 – £60,000

Mae’r ffenestr ymgeisio ar agor rhwng 22 Gorffennaf 2019 ac 31 Hydref 2019.

Y cynharaf y gall prosiectau ddechrau yw 1 Ionawr 2020.

Dylid cwblhau prosiectau erbyn 31 Mawrth 2021.