Gallai nifer y menywod sy’n cael diagnosis o ganser ceg y groth leihau’n sylweddol diolch i chwyldro ym mhrofion ceg y groth

Mae 25,000 yn cael diagnosis o ganser ceg y groth yn Lloegr bob blwyddyn. 

Mae ymchwil yn awgrymu y gellid lleihau nifer y menywod sy’n cael diagnosis o ganser ceg y groth o bumed diolch i gyfundrefn sgrinio newydd sy’n cael ei chyflwyno ar draws y GIG.

Ar hyn o bryd, mae 2,500 o fenywod yn Lloegr yn cael diagnosis o ganser ceg y groth bob blwyddyn ond dywed arbenigwyr y byddai prawf mwy cywir yn lleihau’r ffigur hwn gan ryw 400 neu 500 o achosion. 

Mae 300 pellach yn cael diagnosis yn yr Alban, 160 yng Nghymru ac 80 yng Ngogledd Iwerddon.

Canfuwyd bod y ffordd newydd o brofi yn llawer mwy cywir na’r profion ceg y groth presennol yn canfod newidiadau annormal i gelloedd a allai arwain at ganser ceg y groth.

Mae’n golygu y gallai menywod y mae’n hysbys bod ganddynt risg isel gael eu sgrinio’n ddiogel bob pum mlynedd yn hytrach na’r tair blynedd presennol, yn ôl canfyddiadau’r astudiaeth.
 
Darllenwch fwy yma