Ymchwilwyr Sheffield yn arwain consortiwm newydd SIPHER i ysgogi diwygio polisi a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd

Nod consortiwm cenedlaethol ymchwil iechyd y cyhoedd newydd o dan arweiniad Prifysgol Sheffield yw ysgogi diwygio er mwyn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau a gwella iechyd y boblogaeth.

Bydd consortiwm arloesol SIPHER – canolfan newydd ar gyfer gwyddor Systemau ym maes Ymchwil Economaidd Iechyd y Cyhoedd – yn darparu tystiolaeth i gefnogi gweithredu cost effeithiol ar draws sectorau polisi gwahanol, yn cynnwys twf economaidd, addysg a thai ar raddfeydd gwahanol o'r llywodraeth.