Cynllun peilot strydoedd diogel i ysgolion Caerdydd

Mae cynllun 'peilot strydoedd diogel' newydd er mwyn gwella diogelwch plant sy'n cyrraedd a gadael eu hysgol wedi cael ei lansio mewn pump ysgol yng Nghaerdydd.

Bydd y ffyrdd sy'n arwain at yr ysgolion ar gau i breswylwyr ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol. Bydd ffyrdd ar gau rhwng 8:30am a 9:15am a 2:45pm a 3:45pm. Bydd trigolion sy'n byw ar y strydoedd yn yn parhau i fod â mynediad arferol i'w tai.