Wythnos Ddiogelu: 12 - 16 Tachwedd

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl ledled Cymru i weithredu NAWR a gwneud mwy i sicrhau nad yw plant ac oedolion yn cael eu rhoi mewn perygl o wynebu camdriniaeth, esgeulustod neu gam-fanteisio.

I nodi dechrau'r Wythnos Ddiogelu (12 - 16 Tachwedd), dywedodd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, eu bod yn parhau i bryderu am nifer y bobl sy'n dioddef o ganlyniad i gamdriniaeth, esgeulustod neu gamfanteisio yng Nghymru bob blwyddyn.