Ymateb i'r her o weithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy - adroddiad newydd

Mae adroddiad newydd i gynorthwyo cyrff y sector cyhoeddus i weithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy wedi'i gyhoeddi gan y Ganolfan Iechyd a Chynaliadwyedd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r adroddiad 'Gweithredu'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy' yn gwneud pum argymhelliad allweddol, a ffurfiwyd o adolygiad o'r dystiolaeth ryngwladol a gynhaliwyd gan gydweithwyr ym Mhrifysgol Kingston Llundain a'i gomisiynu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r adroddiad hefyd yn cyflwyno gwersi allweddol, enghreifftiau a chyngor ymarferol ar gyfer pob un o'r pum ffordd o weithio sy'n sail i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.