Lansio ap yng Nghymru i helpu i gefnogi pobl sydd â symptomau COVID hir

Cafodd ap i helpu pobl i adfer eu hiechyd yn dilyn COVID ei lansio fel rhan o gymorth ehangach a gynigir i unigolion sy'n byw gydag effeithiau hirdymor wedi iddynt gael y coronafeirws.

Mae'r ap dwyieithog, y cyntaf o'i fath, wedi cael ei ddatblygu gan Grŵp Gweithredu Iechyd Anadlol Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. Cafodd ei gynllunio fel adnodd pwrpasol a hyfforddwr personol i helpu unigolion ar eu taith i adfer eu hiechyd.

Gyda mwy na 100 o fideos a dolenni at gyngor, bydd defnyddwyr yr ap yn gallu cofnodi eu symptomau, cadw ar drywydd eu cynnydd a dysgu sut i reoli eu cyflwr gartref gyda chymorth. Mae'n cynnwys cyngor gan therapyddion, seicolegwyr, deietegwyr ac ymgynghorwyr.