Iechyd Cyhoeddus Cymru Uchafbwyntiau Ymchwil a Gwerthuso

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol diweddaraf ar Uchafbwyntiau Ymchwil a Gwerthuso.

Mae'r adroddiad hwn yn cael ei ddwyn ynghyd gan yr Adran Ymchwil a Gwerthuso ac mae'n dangos ymchwil o bob rhan o Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys: ysgolion, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, Llywodraeth Cymru, y sectorau cludiant a phreifat, Cyngor Ffoaduriaid Cymru, byd academaidd, ac Iechyd a Gofal Gwledig Cymru.

Mae ein hymchwil a gwerthuso ar y cyd ar draws Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnwys nifer o feysydd gydag effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar iechyd, gan gynnwys clefydau heintus, Brexit, digartrefedd a mynediad i wasanaethau iechyd, i enwi ond ychydig.