Tîm Polisi Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio Hyb Iechyd Brexit

Tîm Polisi Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio Hyb Iechyd Brexit

Yn dilyn refferendwm ar aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd ym Mehefin 2016, mae Tîm Polisi Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cynnal ‘Rhestr Ddarllen’ o ganllawiau, ymchwil ac adroddiadau Seneddol yn gysylltiedig â Brexit, iechyd a phenderfynyddion ehangach iechyd.  Gyda’r Rhestr Ddarllen hon bellach yn cynnwys dros 1000 o gyfeiriadau, mae’r Tîm Polisi wedi datblygu gwe-dudalennau thematig i hysbysu gweithwyr iechyd y cyhoedd proffesiynol am y prif faterion sy’n gysylltiedig ag iechyd y boblogaeth a pherthynas y DU gydag Ewrop a’r byd yn y dyfodol. Mae Hyb Brexit, sy’n cael ei lansio heddiw, yn cynnwys tudalennau dwyieithog ar y canlynol:

Gan roi sylw ar y gwedudalennau, dywedodd Dr. Sumina Azam, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd, yr Is-adran Bolisi:

“Er bod trafodaethau Brexit yn dal ar y gweill, mae goblygiadau posibl y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn sylweddol, yn arbennig pan gaiff ei ystyried trwy lens penderfynyddion ehangach. Trwy ddatblygu Hyb Iechyd Brexit, ein gobaith yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i weithwyr proffesiynol am y dystiolaeth a’r wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â’r effeithiau posibl hyn ar eu meysydd ymarfer.”

Mae Rhestr Ddarllen Brexit Iechyd Cyhoeddus Cymru’n cael ei rhannu’n wythnosol gyda chydweithwyr yn y sefydliad, a hefyd ymysg gweithwyr proffesiynol yn y DU ac Iwerddon trwy Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus y DU. Cynhelir Hyb Iechyd Brexit ar wefan Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, y rhwydwaith ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ar faterion iechyd y cyhoedd yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth am Hyb Iechyd Brexit, neu i danysgrifio i ddiweddariadau wythnosol Rhestr Ddarllen Brexit, cysylltwch ag Adam Jones.