Cynnig y Strategaeth O’r Fferm i’r Fforc ar gyfer Bwyd Cynaliadwy

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo i lansio’r strategaeth ‘O’r Fferm i’r Fforc' ar gyfer bwyd cynaliadwy ar ddechrau 2020.

Mae 30+ o sefydliadau cymdeithas sifil, yn cynnwys EPHA, yn amlinellu blaenoriaethau ar y cyd ar gyfer strategaeth ‘O’r Fferm i’r Fforc’ yr UE. 

Yn y llythyr, mae llofnodwyr yn croesawu’r fenter O’r Fferm i’r Fforc, gan bwysleisio’r cyfle y mae’n ei roi i ysgogi trawsnewid gwirioneddol mewn systemau bwyd cynaliadwy.

Ymysg y blaenoriaethau a amlygir yn y llythyr y mae’r angen i gefnogi trawsnewid i ddeiet iach sydd yn cynnwys llai o gynnyrch anifeiliaid a chynnyrch o ansawdd gwell.

I weld y llythyr cliciwch yma