Prosiect chwarae - lansio ymgyrch newydd yr hydref

Mae Plentyndod Chwareus wedi lansio Prosiect Chwarae’r Hydref mewn ymateb i angen allweddol i gael plant i chwarae’r tu allan a draw oddi wrth sgriniau’n ystod y misoedd oerach.

Mae misoedd yr hydref a’r gaeaf yn gyfnod perffaith i fynd allan ac archwilio gyda’r plant. Mae cymaint o hwyl i’w gael, boed yn chwarae concyrs, sblashio mewn pyllau, adeiladu cuddfan neu fynd ar helfa sborion.

Mae iechyd emosiynol a chorfforol mor bwysig i hapusrwydd a datblygiad plentyn ac maent yn creu’r seiliau ar gyfer y dyfodol. Gan gydnabod y pwysigrwydd yma, a’r angen i gynyddu ymwybyddiaeth mewn ysgolion ac yn y gymuned hefyd, mae Plentyndod Chwareus wedi lansio Prosiect Chwarae’r Hydref i annog pawb, ym mhob cwr o Gymru, i ddod ag amser chwarae’n ôl ac i dynnu plant oddi wrth sgriniau.

Mae Plentyndod Chwareus yn eiriol dros bob math o chwarae, boed hynny yn y cartref, yn yr ysgol neu yn y gymuned, ac mae’n credu y gellir gwneud mwy i ddarparu chwarae cynhwysol, diogel mewn amgylchedd cymdeithasol cadarnhaol ar gyfer pob plentyn ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.