Egwyddorion Ymgysylltu â’r Gymuned er mwyn Grymuso

Dylai cyflogeion Iechyd Cyhoeddus Cymru fyfyrio ar y pŵer sydd gan unigolion a sefydliadau, cydnabod hyn a'i ildio wrth weithio gyda chymunedau neu ar eu rhan yn ôl canllaw newydd sy'n ceisio llywio arfer unigol a sefydliadol wrth ymgysylltu â chymunedau.

Bydd y canllaw newydd yn helpu gweithwyr proffesiynol i greu amodau lle gall cymunedau gymryd rheolaeth a chael eu grymuso. Cafodd y canllawiau eu llywio gan ganfyddiadau o waith grŵp ffocws gydag aelodau o'r gymuned, sefydliadau sy'n wynebu'r gymuned a staff o bob rhan o Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'n diffinio ac yna'n trafod ymgysylltu â'r gymuned er mwyn grymuso, ac mae hefyd yn edrych ar y rhwystrau lluosog i rymuso systematig. Mae'r rhain yn cynnwys arferion ymgysylltu â'r gymuned, diwylliant proffesiynol, pŵer lleoliadol, gorchmynion polisi cenedlaethol ac ethos a diwylliant sefydliadol y sector cyhoeddus.