Deiet gwael bellach yn lladd mwy o bobl na smygu

Mewn dadansoddiad newydd, mae ymchwilwyr wedi amcangyfrif bod 11 miliwn o farwolaethau ar draws y byd yn gysylltiedig â deiet gwael.

Canfuwyd bod bwyta deiet yn llawn halen, ond heb lawer o ffrwythau, grawn cyflawn, cnau a hadau, yn gysylltiedig â thros hanner y marwolaethau.  Defnyddiodd ymchwilwyr holiaduron amlder bwyd cenedlaethol a data gwerthiant bwyd i amcangyfrif y defnydd o 15 agwedd gwahanol ar ddeiet, fel llysiau a chig coch neu wedi ei brosesu, ar gyfer pob gwlad. Yna defnyddiwyd y data o astudiaethau arsylwi i asesu effaith y mathau hyn o ddeiet ar glefyd cardiofasgwlaidd, canser, diabetes math 2 a'r perygl o farwolaeth.