Pobl ar ddwy olwyn 63 gwaith yn fwy tebygol o gael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol na gyrwyr ceir

Mae dadansoddiad gan Brake, yr elusen diogelwch ar y ffyrdd, wedi canfod, ar gyfartaledd, bod y rheiny ar ddwy olwyn yn wynebu risg 63 gwaith yn uwch o gael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Prydain, fesul milltir a deithiwyd, na gyrwyr ceir.

Mae diogelwch beicwyr yn cael ei amlygu fel rhan o Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd (19–25 Tachwedd), a gydlynir yn flynyddol gan Brake gyda 'Bike Smart' yn thema ar gyfer 2018.