Ymchwil ddiweddar yn dangos bod pobl gyda chanser mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru’n fwy tebygol o fod â salwch difriol pan fyddant yn cael diagnosis.

Yn ôl ymchwil newydd gan Gymorth Canser Macmillan ac Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae pobl gyda chanser sydd yn byw mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru yn fwy tebygol o fod â salwch neu anhwylder difrifol pan fyddant yn cael diagnosis o'i gymharu â phobl mewn ardaloedd llai difreintiedig.

Gall hyn ei gwneud yn anoddach i wasanaethau GIG i roi diagnosis canser yn gynnar yn y cleifion hyn, yn ogystal â chyflwyno heriau ar gyfer gwasanaethau sy'n cynllunio a chynnig triniaeth canser.