Nifer y smygwyr sy'n cael cymorth am ddim i roi'r gorau i smygu gan y GIG yn cynyddu traean

Gan dorri pob record, gwnaeth 15,599 o smygwyr yng Nghymru ddefnyddio gwasanaethau am ddim Helpa Fi i Stopio y GIG yn 2018-19 – sef y bedwaredd flwyddyn o dwf yn olynol a chynnydd o 3,672 o smygwyr o gymharu â phum mlynedd yn ôl (31 y cant).

Hon oedd blwyddyn fwyaf llwyddiannus y gwasanaeth erioed. Yn y pum mlynedd diwethaf, mae Helpa Fi i Stopio wedi trin cyfanswm trawiadol o 70,796 o smygwyr.  Mae mwy a mwy o smygwyr yng Nghymru yn cydnabod bod cael ychydig bach o gymorth i roi'r gorau iddi yn mynd yn bell tuag at ddyfodol di-fwg. O gymharu â gweddill y DU, mae hyn yn fwy na'r tueddiad cyffredinol lle mae nifer y smygwyr sy'n ceisio triniaeth a chymorth gan y GIG wedi lleihau yn ystod y blynyddoedd diwethaf.