Nifer y Plant sydd yn Hapchwarae yn Cynyddu Bedair Gwaith mewn Dwy Flynedd

Mae nifer y plant y nodir bod ganddynt broblem hapchwarae wedi cynyddu bedair gwaith i fwy na 50,000 mewn dwy flynedd, yn ôl adroddiad.

Mae astudiaeth y Comisiwn Hapchwarae yn awgrymu bod 450,000 o blant 11 i 16 oed yn hapchwarae yn rheolaidd, mwy na’r rheiny sydd wedi cymryd cyffuriau, wedi smygu neu yfed alcohol.

Hapchwarae gyda ffrindiau, peiriannau hapchwarae, a chardiau crafu oedd y mwyaf poblogaidd.

Mae ymgyrchydd ar y mater, Esgob St Albans, y Gwir Barchedig Alan Smith, wedi ei alw’n “warth cenhedlaeth".

"Mae canfyddiadau heddiw gan y Comisiwn Hapchwarae yn peri pryder ac yn rhybudd i rieni," dywedodd.

Canfu’r adroddiad Pobl Ifanc a Hapchwarae:

  • Dros y 12 mis diwethaf, fod 39% o blant 11-16 oed wedi gwario eu harian eu hunain ar hapchwarae a 14% yn yr wythnos flaenorol
  • Bod pobl ifanc sydd wedi hapchwarae yn yr wythnos ddiwethaf wedi gwario £16 ar gyfartaledd
  • Bod 6% wedi hapchwarae ar-lein gan ddefnyddio cyfrif rhiant neu warcheidwad
  • Bod 60% o bobl ifanc o’r farn y byddai’n well gan eu rhieni na fyddent yn hapchwarae o gwbl, ond dim ond 19% ddywedodd fod eu rhieni’n gosod rheolau llym am hapchwarae

Cyfaddefodd rhai eu bod yn defnyddio siopau hapchwarae neu safleoedd hapchwarae ar-lein er gwaetha’r ffaith eu bod yn anghyfreithlon ar gyfer pobl o dan 18 oed.

Darllenwch fwy yma