Proffil newydd yn edrych ar lesiant meddyliol yng Nghymru

Ymddengys fod nifer y bobl yng Nghymru a nododd hapusrwydd a llesiant wedi codi rhwng 2013 a 2018. Fodd bynnag, mae'r cyfraddau hyn yn aml yn is na'r cyfraddau yn nhair gwlad arall y DU.

Mae proffil newydd, rhyngweithiol yn edrych ar lesiant meddyliol yng Nghymru. Mae'r data oedolion yn cyflwyno dangosyddion ar fywyd gwerth chweil, boddhad bywyd, ymdeimlad o hapusrwydd ac ymdeimlad o bryder gyda'r gallu i wneud cymariaethau ar draws gwledydd y DU. Gall y dangosyddion gymharu llesiant yn yr ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig yng Nghymru. Yn ogystal mae'n cynnwys dadansoddiadau o nodweddion demograffig ac economaidd-gymdeithasol ar gyfer Cymru.