Cynllun Gweithredu Newydd y Llywodraeth yn Addo Gwella Bywydau Pobl LGBT

Bydd y Llywodraeth yn dileu'r ymarfer gwarthus o therapi trosi yn y DU fel rhan o gynllun gweithredu 75 pwynt newydd i fynd i'r afael â gwahaniaethu ac i wella bywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol (LGBT) yn y DU.

Cyhoeddir Cynllun Gweithredu LGBT ar y cyd â chanlyniadau'r arolwg cenedlaethol mwyaf o bobl LGBT a gynhaliwyd erioed. Mae'r arolwg, oedd â thros 108,000 o ymatebwyr, yn dangos bod pobl LGBT yn wynebu rhagfarn yn ddyddiol.