Cynllun Grant Newydd ac Arloesol ar gyfer y Trydydd Sector

Grantiau o hyd at £50,000 ar gael ar gyfer prosiectau a arweinir gan sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sy'n gweithio ym Merthyr Tudful neu Rondda Cynon Taf.  Cyfle ar gyfer prosiectau sy'n defnyddio dull cyd-gynhyrchiol, cymuned-gyfan yn canolbwyntio ar:

  • Raglenni rhyng-genhedlaeth neu sy'n mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd pobl hŷn.
  • Les emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc. 

Dyddiad cau 31 Hydref

http://www.interlinkrct.org.uk/2019/08/third-sector-grant-scheme-deadline-thursday-31st-october-2019/