Motivate2Move yn gwneud dalen ffeithiau yn crynhoi canllawiau gweithgaredd corfforol 2019 CMO

Ym mis Medi 2019, diweddarodd Prif Swyddogion Meddygol y DU eu canllawiau gweithgaredd corfforol, gan fod tystiolaeth wyddonol newydd ar gael ers eu cyhoeddiad blaenorol yn 2011.

I helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i ddeall y canllawiau hyn, mae Motivate2Move wedi creu taflen ffeithiau yn crynhoi ac yn amlygu’r prif argymhellion.  Trwy leihau’r canllaw 66 tudalen gwreiddiol i 8, mae’n gobeitiho y bydd hwn yn fwy hygyrch i weithwyr iechyd proffesiynol ymgyfarwyddo â’r canllawiau.

Mae’r daflen, sydd wedi ei hardystio gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, y Coleg Nyrsio Brenhinol, Cymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion a Chymdeithas Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain, ar gael ar bob un o’u gwefannau yn eu pecynnau cymorth gweithgaredd corfforol.