Buddion Gweithgaredd Corfforol i Iechyd Meddwl

Canfu canlyniadau o werthusiad dwy flynedd o raglen Get Set to Go Mind fod gan bobl â phroblemau iechyd meddwl sydd yn fwy egnïol les meddwl gwell.

Mae’r rhaglen yn cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl sy’n cael budd o fod yn egnïol yn gorfforol ac mae wedi cefnogi 3,585 o bobl â phroblemau iechyd meddwl i fod yn fwy egnïol.

Prif ganfyddiadau:

  • Cynyddodd y cyfranogwyr eu lefelau gweithgaredd 1.3 o ddiwrnodau'r wythnos ar gyfartaledd
  • Roedd y cyfranogwyr yn teimlo bod mwy o gymorth ar gael iddynt ar ôl iddynt gymryd rhan yn y rhaglen.
  • Roedd y cyfranogwyr yn teimlo eu bod wedi gwella eu cadernid a’u gallu i ymdopi.

Cafodd Get Set to Go ei gyflwyno ar draws cymunedau yn Lloegr gan wyth Mind lleol. Cafodd y cyfranogwyr gymorth grŵp ac un i un gan gymheiriaid gyda dealltwriaeth o’r ffordd y gall iechyd meddwl fod yn rhwystr i weithgaredd corfforol. Cymerodd y cyfranogwyr ran mewn ystod o weithgareddau yn cynnwys y gampfa, pêl-droed, badminton, bocsio, boccia a Ffrisbi eithaf. Cawsant hefyd gymorth trwy rwydwaith cymdeithasol ar-lein diogel a chefnogol Mind, sef Elefriends, trwy gyfnewid awgrymiadau, cyngor a chysylltu ag eraill oedd yn dechrau ar y daith.

Mae Get Set to Go yn cael ei redeg gan Mind a’i ariannu gan Sport England a’r Loteri Genedlaethol.  Cafodd ei werthuso’n annibynnol gan Brifysgol Loughborough.