Canser yr ysgyfaint yn cynyddu ymysg menywod, yn arbennig mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol is

Mae canser yr ysgyfaint yn cynyddu ymysg menywod tra bod y cyfraddau ymysg dynion yn gostwng, yn ôl canfyddiadau newydd gan Uned Gwybodaeth ac Arolygiaeth Canser Cymru (WCISU).

Mae cyfraddau ymysg menywod yn cynyddu gyflymaf mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol is. Mae'r canfyddiadau yn ymddangos mewn cyhoeddiad newydd, Mynychder canser yng Nghymru, 2001-2016. Credir bod y tueddiadau gwahanol ym mynychder canser yr ysgyfaint rhwng dynion a menywod yn gysylltiedig â phatrymau smygu gwahanol rhwng y rhywiau yn hanesyddol.