Lansio amcangyfrifon byd-eang newydd ar lefelau gweithgaredd corfforol ymysg oedolion

Mae data newydd a gyhoeddwyd yn The Lancet Global Health yn dangos bod un mewn pedwar o oedolion yn fyd-eang (28% neu 1.4 biliwn o bobl) yn anweithgar yn gorfforol. Gall hyn, fodd bynnag, fod mor uchel ag un mewn tri o oedolion mewn rhai gwledydd.

Mae'r papur, a ysgrifennwyd gan bedwar arbenigwr Sefydliad Iechyd y Byd, yn nodi data sydd yn diweddaru amcangyfrifon 2008 ar lefelau gweithgaredd ac, am y tro cyntaf, yn nodi dadansoddiadau tueddiadau sydd yn dangos, ar y cyfan, bod lefelau byd-eang anweithgarwch ymysg oedolion heb newid llawer er 2001.