Niferoedd uchel o bobl ifanc yn arbrofi â gamblo, yn ôl astudiaeth

Mae dau ym mhob pump (41%) o bobl rhwng 11 ac 16 oed wedi dweud eu bod wedi gamblo yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn ôl astudiaeth.

Mae dadansoddiad gan academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd, y mwyaf o'i fath yn y DU, yn datgelu mai peiriannau mewn arcêd, tafarn neu glwb oedd y mathau mwyaf poblogaidd o gamblo, o flaen chwarae cardiau am arian gyda ffrindiau, a phrynu cardiau crafu. Roedd taro bet breifat rhwng ffrindiau a phrynu tocynnau loteri hefyd ymhlith y prif weithgareddau gamblo.

O'r rheiny a ddywedodd eu bod wedi gamblo yn ystod y 12 mis diwethaf, dywedodd 16% eu bod yn teimlo'n ddrwg o ganlyniad. Roedd bechgyn yn gamblo'n fwy rheolaidd na merched. Roedd pobl ifanc o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, a myfyrwyr a deimlai nad oeddent yn perthyn i'w hysgol, hefyd yn fwy tebygol o gamblo a theimlo'n ddrwg am y profiad.

Yn ôl ymchwilwyr, mae'r canlyniadau'n dangos bod angen gwneud rhagor i godi ymwybyddiaeth ynghylch peryglon gamblo, ac maent yn argymell rhoi mwy o ystyriaeth i gyfrifoldebau diwydiant a llywodraeth, ysgolion a theuluoedd, wrth o ran cadw cysylltiad pobl ifanc â gamblo ar ei isaf.