Y Gronfa Iach ac Egnïol – llwyddiant i Chwarae Cymru a phartneriaid

Mae dau ar bymtheg prosiect ledled Cymru wedi derbyn cyllid drwy’r Gronfa Iach ac Egnïol newydd. Bydd y prosiectau llwyddiannus yn ceisio gwella iechyd meddyliol a chorfforol drwy gefnogi ffyrdd iach o fyw ac egnïol ledled Cymru.

Mae’r Gronfa yn cael ei thosglwyddo gan Lywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Bydd cam cyntaf y Gronfa yn darparu £5.4m o gymorth ariannol, dros gyfnod o dair blynedd (Ebrill 2019 tan Mawrth 2022), i brosiectau sy'n cryfhau ac yn datblygu asedau cymunedol.

Wrth gyhoeddi’r cyllid, dywedodd Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis-Thomas:

‘Bydd pob un o'r prosiectau hyn yn cyfrannu at wella asedau cymunedol a galluogi pobl i fyw'n fwy iach. Pan gafodd ein Cronfa Iach ac Egnïol ei lansio fis Gorffennaf y llynedd, pwysleisiwyd bod y manteision i'n hiechyd meddyliol a chorfforol o fyw'n iach ac yn egnïol, yn glir. Mae'r prosiectau hyn yn dangos ffyrdd newydd ac arloesol o gefnogi pobl o bob oedran a chefndir.’

Mae ‘Llysgenhadon Chwarae Cymunedol’ Chwarae Cymru yn un o’r 17 prosiect a fydd yn elwa o’r Gronfa.

Dywed Chwarae Cymru

Mae Chwarae Cymru’n falch iawn i dderbyn ariannu oddi wrth y Gronfa Iach ac Egnïol i weithredu Prosiect Llysgenhadon Chwarae Cymunedol newydd a chyffrous ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg.

Bydd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda phobl leol i sefydlu Grwpiau Gweithredu Chwarae i ddynodi ffyrdd i gynnal cyfleoedd chwarae rheolaidd. Bydd hefyd yn cynorthwyo pobl ifanc i ddod yn ‘llysgenhadon chwarae’ trwy hyfforddiant, cymwysterau a lleoliadau mewn mannau gwaith chwarae, gan eu galluogi i hwyluso ymyriadau yn y gymdogaeth.

Er mwyn gweithredu’r prosiect, bydd Chwarae Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda chymorth ac arbenigedd oddi wrth:

  • Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
  • Gwasanaethau Chwarae Plant Caerdydd
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro / Tîm Lleol Iechyd y Cyhoedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Re-create
  • Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Bro Morgannwg.