Arbenigwyr iechyd yn cyhoeddi cynnig newydd o gymorth rhoi’r gorau i smygu wrth i gyfradd marwolaethau canser yr ysgyfaint gynyddu

Yn dilyn cyhoeddi data newydd sydd yn dangos cynnydd mewn cyfradd marwolaethau canser yr ysgyfaint yn rhai grwpiau oedran yng Nghymru , mae arbenigwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi adnewyddu eu cynnig o gymorth y GIG i ysmygwyr presennol sydd eis

Gan ymateb i gyhoeddiad yr adroddiad diweddaraf gan Uned Gwybodaeth ac Arolygiaeth Canser Cymru (WCISU), dywedodd Ashley Gould, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd: "Rydym wedi gwybod ers amser hir mai ysmygu yw pris achos marwolaethau cyn pryd a hefyd anabledd yng Nghymru – mae'n achosi 16 y cant o holl ganserau, a dros 80 y cant o ganserau'r ysgyfaint. "Mae'r adroddiad canser diweddaraf gan WCISU yn dangos bod y gostyngiad yn y gyfradd marwolaethau ar gyfer sawl math o ganser, yn cynnwys canserau'r ysgyfaint, wedi arafu'n sylweddol ers y 2010au cynnar."

Canser yr ysgyfaint yw'r achos mwyaf cyffredin marwolaethau canser yng Nghymru. Roedd yn cyfrif am 1,891 o farwolaethau yn 2017, sef fwy nag 2 mewn bob 10 o'r holl farwolaethau canser, ac yn fwy na'r nifer o farwolaethau yn sgil canser y coluddyn a chanser y fron yn gyfunol.