Cyfleoedd Gwyrdd - Gaeaf 2020

Mae'r pandemig yn alwad i'r ddynoliaeth ddihuno. Mae wedi cyflwyno heriau anhygoel ac wedi datgelu anghydraddoldebau strwythurol dwfn yn ein heconomi a'n cymdeithas, gan gynnwys anghydraddoldebau iechyd, tlodi bwyd a gwahaniaethau rhwng hiliau. Rydym wedi cofnodi'r gwersi a ddysgwyd ac wedi nodi arfer gorau i gefnogi cyflwyno a gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), y gellid ei defnyddio fel fframwaith i'n helpu i gyflawni adferiad gwyrdd, er mwyn sicrhau ein bod i gyd yn gweithio i greu dyfodol iach, teg a chynaliadwy i Gymru.

Cliciwch yma i weld E-friffio Gaeaf 2020 Cyfleoedd Gwyrdd.