Dod Ynghyd ar gyfer Bwyd am Oes – Cyllid ar gael ar gyfer partneriaid lleol yng Nghymru

Gyda chymorth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae Dod Ynghyd ar gyfer Bwyd am Oes yn dod â phobl o bob oed ynghyd trwy dyfu, coginio a bwyta bwyd da.

Nodwedd allweddol o'r rhaglen fydd partneriaid lleol sydd yn gallu dangos dealltwriaeth wirioneddol o'r hyn sydd ei angen mewn cymunedau ac yn meddu ar y sgiliau a'r egni i ddefnyddio bwyd fel offeryn i ddod â phobl ynghyd ar draws cenedlaethau gwahanol.

Bydd y cyllid ond ar gael i grwpiau a sefydliadau sy'n cyflwyno prosiectau yn 'rhanbarthau profi a dysgu' Dod Ynghyd ar gyfer Bwyd am Oes, sef ardaloedd byrddau iechyd: Caerdydd a'r Fro, Aneurin Bevan a Betsi Cadwaladr.

Mae 2 fath o gyllid ar gael:

Partneriaid lleol arloesol – sefydliadau i brofi ymagweddau arloesol neu ddatblygu mentrau presennol sydd yn dod â chenedlaethau a phobl o gefndiroedd gwahanol ynghyd trwy fwyd.

Partneriaid lleol mawr – Un partner o bob un o'r ardaloedd bwrdd iechyd i hyrwyddo a chyflwyno gweithgaredd Dod Ynghyd.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 29 Tachwedd 2019