Ewrop yn brwydro gyda gordewdra plentyndod ac arbenigwyr yn cadarnhau bod bwydo ar y fron yn diogelu rhag gordewdra plentyndod

Mae astudiaeth newydd gan WHO/Ewrop yn dangos, er gwaethaf ymdrechion wedi eu hanelu at ataliaeth, bod rhannau o Ranbarth Ewropeaidd WHO yn dal i frwydro gyda chyfraddau cymharol uwch o ordewdra plentyndod, tra bod ail astudiaeth yn dangos bod gan fabanod sydd byth, neu’n anaml, wedi cael eu bwydo ar y fron, â pherygl uwch o fod yn ordew yn blant.

Mae’r cynnydd yn mynd i’r afael ag argyfwng gordewdra plentyndod wedi bod yn araf ac yn anghyson ar draws y Rhanbarth, yn ôl y 2 astudiaeth a gyhoeddwyd yn y Gyngres Ewropeaidd ar Ordewdra yn Glasgow, y Deyrnas Unedig.