Cyflogwyr yn cael eu hannog i helpu eu staff i fod yn egnïol yn y frwydr yn erbyn gordewdra

Mae amlygu ioga amser cinio neu ddosbarth sbin yn y gampfa leol, cynnig aelodaeth ostyngol i gampfa ac annog defnyddio'r grisiau yn lle'r lifft yn rhai ffyrdd y gall cyflogwyr annog eu staff i fod yn fwy egnïol, yn ôl NICE.

Mae sefydliadau hefyd yn cael eu hannog i roi gwybodaeth am lwybrau teithio egnïol diogel i'r gwaith, yn ogystal â chreu rhaglenni gweithgaredd corfforol ar gyfer y gweithle i annog cyflogeion i fod yn fwy egnïol a lleihau ymddygiad eisteddog.