Oes gennych chi fabi rhwng 6 a 24 mis oed?

Mae tîm Byd Mawr y Plant ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwahodd rhieni a gwarcheidwaid babanod 6 i 24 mis oed i gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein hwn sy’n ymchwilio i ddatblygiad iaith a symudedd babanod.

Oeddech chi’n gwybod bod babanod eisoes yn deall nifer o eiriau cyn iddynt ddweud eu geiriau cyntaf? Tua 6 mis oed, mae babanod yn deall enwau rhai bwydydd a rhannau o’r corff. Erbyn 10 mis oed, maent hyd yn oed yn deall geiriau mwy cymhleth fel “cusan” a “hwyl fawr”. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ymchwil wedi dangos bod datblygiad iaith yn gysylltiedig â datblygiad sgiliau symud, megis eistedd a cherdded.

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd am gael gwell dealltwriaeth o ba eiriau mae babanod yn eu deall gyntaf, a sut y gall hyn fod yn gysylltiedig â’r sgiliau symud gwahanol y maent yn eu datblygu. Yn yr arolwg hwn, gofynnir i rieni/gwarcheidwaid ddweud pa eiriau maen nhw’n meddwl y bydd eu babanod 6 i 24 mis oed yn eu deall a pha sgiliau symud maent wedi gweld eu babi yn gwneud.Mae ymchwilwyr yn gobeithio y bydd eich cyfraniad yn eu helpu i ddeall datblygiad iaith gynnar babanod yn well a sut y gall hyn fod yn gysylltiedig â datblygiad eu sgiliau symud.

Gallwch gysylltu â’r ymchwilwyr gydag unrhyw gwestiynau drwy ebostio: [email protected] neu gysylltu â nhw ar Facebook: https://www.facebook.com/TinyToTots.

Noder mai astudiaeth allanol yw hon a bod yr arolwg ar-lein ar gael yn Saesneg yn unig.

I gymryd rhan yn yr astudiaeth, cliciwch yma.