Mae Cynllun Gwên yn 10 oed!

Ym mis Medi, mae Cynllun Gwên, y rhaglen genedlaethol i wella iechyd y geg plant yng Nghymru, yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed.

I nodi'r achlysur a dathlu llwyddiant y rhaglen hyd yma, mae tîm Cynllun Gwên yn cynnal digwyddiad dathlu wythnos o hyd - Wythnos Genedlaethol Cynllun Gwên.

Rhwng Dydd Llun 16 Medi a dydd Gwener 20 Medi, mae ysgolion a meithrinfeydd ledled Cymru yn cael eu hannog i gynnal gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar iechyd deintyddol da, pa un a yw hynny'n golygu cynnal gwasanaeth ysgol neu'n mynd ar daith ddosbarth i ddeintyddfa leol.

Mae tîm Cynllun Gwên wedi paratoi pecyn syniadau y gellir ei lawrlwytho i athrawon a staff meithrinfeydd sy'n chwilio am rywfaint o ysbrydoliaeth.