Coronafeirws: cefnogaeth etholaethol

Mae Aelodau’r Cynulliad a’u staff yn delio â llawer o ymholiadau o’u hetholaethau am y coronafeirws mewn perthynas â hawliau cyflogaeth, budd-daliadau, cymorth busnes, teithio, canslo trefniadau, addysg a llawer mwy.

Bydd Ymchwil y Senedd yn ateb cwestiynau’r Aelodau a’u staff trwy’r broses ymholiadau arferol, ond rydym hefyd wedi casglu ynghyd rhai lincs defnyddiol i wybodaeth ddibynadwy i helpu gyda’r gwaith etholaethol. Byddwn yn diweddaru’r rhestr hon mor aml â phosibl.

Dylid defnyddio’r tudalennau hyn fel prif ffynonellau ar gyfer gwybodaeth, yn hytrach na gwefannau newyddion neu gyfryngau cymdeithasol.

Hefyd, byddwn yn parhau i gyhoeddi erthyglau sy’n gysylltiedig â busnes y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn.

Gwaith a budd-daliadau

Cymorth busnes

Tai

Iechyd a gofal cymdeithasol

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma